Assalamualaikum & Selamat Sejahtera...

Sekapur Sireh

Assalamualaikum... Salam hormat, pembuka bicara... Blog Cakna Bahasa dicipta dengan tujuan berkongsi apa sahaja yang berkaitan dengan Bahasa Melayu. Sebarang komen dan cadangan daripada anda amatlah diharapkan. Terima kasih.

Friday, 14 December 2012

22:46 Unknown
22:39 Unknown
22:38 Unknown
22:36 Unknown
22:31 Unknown
22:30 Unknown
22:24 Unknown
22:22 Unknown
22:20 Unknown
22:16 Unknown
22:14 Unknown
22:12 Unknown
22:10 Unknown
22:09 Unknown
22:07 Unknown
22:06 Unknown
21:59 Unknown
21:57 Unknown
21:51 Unknown
21:49 Unknown
21:48 Unknown
21:36 Unknown
21:35 Unknown
21:33 Unknown
21:29 Unknown
21:27 Unknown
21:08 Unknown
20:39 Unknown
20:38 Unknown
20:37 Unknown
20:36 Unknown
20:35 Unknown
20:33 Unknown
20:32 Unknown
20:31 Unknown
20:30 Unknown
20:29 Unknown
20:27 Unknown

Thursday, 13 December 2012

17:58 Unknown
17:56 Unknown
17:55 Unknown
17:51 Unknown
17:49 Unknown
17:46 Unknown
17:45 Unknown
17:43 Unknown
17:41 Unknown
17:39 Unknown
17:37 Unknown
17:35 Unknown
17:32 Unknown
17:21 Unknown
17:19 Unknown
17:17 Unknown
17:16 Unknown
17:13 Unknown
17:11 Unknown
17:07 Unknown
17:03 Unknown
17:01 Unknown
16:57 Unknown
MUKADIMAH


1. Bahasa ialah satu kemahiran dan mesti dipelajari, termasuk oleh penutur aslinya.
2. Proses pemupukan bahasa memerlukan masa yang panjang. Kemahiran bahasa tidak dapat
diperoleh dalam masa seminggu dua, apatah lagi sehari dua.

INFOBAHASA : TANDAKAN (√ ) PADA PETAK EJAAN YANG BETULFOKUS PERKONGSIAN KATA GANTI NAMA DIRI (KGND)


16:51 Unknown
MUKADIMAH


1. Bahasa ialah satu kemahiran dan mesti dipelajari, termasuk oleh penutur aslinya.
2. Proses pemupukan bahasa memerlukan masa yang panjang. Kemahiran bahasa tidak dapat
diperoleh dalam masa seminggu dua, apatah lagi sehari dua.

INFOBAHASA : TANDAKAN (√ ) PADA PETAK EJAAN YANG BETULFOKUS PERKONGSIAN KATA GANTI NAMA DIRI (KGND)


16:50 Unknown
16:45 Unknown
16:43 Unknown
16:42 Unknown
16:38 Unknown
16:34 Unknown
16:33 Unknown
16:30 Unknown
16:27 Unknown
16:24 Unknown
16:21 Unknown

Wednesday, 12 December 2012

12:56 Unknown

Monday, 10 December 2012

KEMAHIRAN BERFIKIR : KRITIS
KEMAHIRAN BERFIKIR : KREATIF

 

*Klik imej untuk kelihatan lebih besar dan jelas

17:12 Unknown
KEMAHIRAN BERFIKIR : KRITIS
KEMAHIRAN BERFIKIR : KREATIF

 

*Klik imej untuk kelihatan lebih besar dan jelas


MATRIKS PEMERINGKATAN SOALAN
MENGIKUT TAKSONOMI BLOOMARAS KESUKARAN ITEM

16:54 Unknown

MATRIKS PEMERINGKATAN SOALAN
MENGIKUT TAKSONOMI BLOOMARAS KESUKARAN ITEM

Thursday, 6 December 2012
00:51 UnknownWednesday, 5 December 2012

NILAI MURNI DALAM P&P BAHASA MELAYU         

1. BAIK HATI   
    Sikap yang sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan
    kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati ini
    boleh dilihat dengan menilai tindak-tanduk seseorang terhadap
    orang lain.
 • Belas kasihan
 • Bertimbang rasa
 • Murah hati
 • Saling memahami
 • Sedia memaafkan

2.  HORMAT-MENGHORMATI
Menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi social
dengan memberi layanan yang bersopan.
 • Hormat dan taat kepada ibi bapa
 • Hormat kepada orang yang lebih tua, guru, rakan,
 • Jiran tetangga dan pemimpin
 • Hormat kepada raja dan negara
 • Hormat kepada hak asasi
 • Hormat kepada kepercayaan dan adapt resam
 • pelbagai keturunan
 • Hormat kepada keperibadian individu
 • Menghargai maruah diri
 • Patuh kepada ketepatan masa


3.  HEMAH TINGGI
     Budi pekerti dan tingkah laku yang mulia dan lemah lembut
     serta berbudi bahasa yang patut diamalkan oleh seseorang
     individu dalam hubungannya dengan ahli masyarakat yang lain.

            ·      Kesopanan
            ·      Mengakui kesalahan diri
            ·       Ramah mesra

4.  BERDIKARI
Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa
bergantung kepada orang lain.
 • Bertanggungjawab
 • Berupaya bertindak sendiri
 • Jati diri
 • Yakin pada diri sendiri

5.  KASIH SAYANG
     Perasaan cinta, kasih, dan sayang yang mendalam dan
     berkekalan lahir dari hati yang rela terhadap sesuatu.
 • Sayang kepada nyawa
 • Sayang kepada alam sekitar
 • Cinta kepada Negara
 • Cinta kepada keamanan dan keharmonian

6.   KEBEBASAN
      Boleh melakukan sesuatu tanpa batasan asalkan kebebasan itu
      tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang  ditentu-
      kan oleh agama, masyarakat, dan negara.
 • Kebebasan di sisi undang-undang
 • Kebebasan dalam system demokrasi

7.   KEADILAN
      Perlakuan, pertuturan, dan keputusan yang saksama serta
      tidak  berat sebelah.
 • Adil
 • Saksama

8.   KEJUJURAN
      Sikap dan perlakuan yang menunjukkan niat baik, amanah,
      dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan.
 • Amanah

9.   KEBERANIAN
      Kesanggupan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan
      yakin dan tabah hati. Keberanian itu perlu ada pada setiap
      orang tetapi ia harus tahu batas dan keupayaannya kerana
      keberanian yang melulu boleh mengakibatkan bencana.
 • Berani dengan tidak membuta tuli
 • Berani kerana benar
 • Berani mempertahankan pendirian
 • Berani bertanggungjawab

10.  KERJASAMA
       Usaha yang baik dan membina yang dilakukan secara bersama
       pada peringkat individu, komuniti, masyarakat atau Negara
       untuk mencapai kesejahteraan sesuatu matlamat.
 • Persaudaraan
 • Tanggungjawab bersama
 • Gotong-royong
 • Toleransi
 • Kebaikan bersama
 • Perpaduan

11.   KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL        
         Kebersihan fizikal ialah kebersihan diri dan kebersihan
         persekitaran. Kebersihan mental pula ialah kebersihan
         pertuturan, perlakuan, pemikiran, dan kerohanian.
 • Kebersihan diri
 • Kebersihan persekitaran
 • Pertuturan dan kelakuan yang sopan
 • Pemikiran yang sihat

12.   KERAJINAN
         Usaha berterusan yang penuh dengan semangat ketekunan,
         kecekalan, kegigihan, dedikasi, dan daya usaha dalam
         melakukan sesuatu perkara
 • Cekal
 • Daya usaha
 • Dedikasi
 • Gigih
 • Tekun

13.  KESEDERHANAAN
       Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan
       tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan
       supaya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat.
 • Sederhana dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain
 • Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku

14.   RASIONAL
        Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan
        dapat mengambil tindakan yang sewajarnya tanpa dipengaruhi
        oleh perasaan.
 • Boleh membuat pertimbangan
 • Boleh membuat penaakulan
 • Berfikiran logik dan terbuka

15.  KESYUKURAN
       Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas atas
       nikmat dan kesenangan yang diperoleh.
 • Berterima kasih
 • Mengenang budi
 • Penghargaan

16.  SEMANGAT BERMASYARAKAT
        Kesediaan melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan
        untuk kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian
        hidup dalam masyarakat.
 • Bermuafakat
 • Kejiranan

23:37 Unknown
NILAI MURNI DALAM P&P BAHASA MELAYU         

1. BAIK HATI   
    Sikap yang sentiasa mengambil berat terhadap perasaan dan
    kebajikan orang lain secara tulus ikhlas. Sikap baik hati ini
    boleh dilihat dengan menilai tindak-tanduk seseorang terhadap
    orang lain.
 • Belas kasihan
 • Bertimbang rasa
 • Murah hati
 • Saling memahami
 • Sedia memaafkan

2.  HORMAT-MENGHORMATI
Menghargai dan memuliakan seseorang dan institusi social
dengan memberi layanan yang bersopan.
 • Hormat dan taat kepada ibi bapa
 • Hormat kepada orang yang lebih tua, guru, rakan,
 • Jiran tetangga dan pemimpin
 • Hormat kepada raja dan negara
 • Hormat kepada hak asasi
 • Hormat kepada kepercayaan dan adapt resam
 • pelbagai keturunan
 • Hormat kepada keperibadian individu
 • Menghargai maruah diri
 • Patuh kepada ketepatan masa


3.  HEMAH TINGGI
     Budi pekerti dan tingkah laku yang mulia dan lemah lembut
     serta berbudi bahasa yang patut diamalkan oleh seseorang
     individu dalam hubungannya dengan ahli masyarakat yang lain.

            ·      Kesopanan
            ·      Mengakui kesalahan diri
            ·       Ramah mesra

4.  BERDIKARI
Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa
bergantung kepada orang lain.
 • Bertanggungjawab
 • Berupaya bertindak sendiri
 • Jati diri
 • Yakin pada diri sendiri

5.  KASIH SAYANG
     Perasaan cinta, kasih, dan sayang yang mendalam dan
     berkekalan lahir dari hati yang rela terhadap sesuatu.
 • Sayang kepada nyawa
 • Sayang kepada alam sekitar
 • Cinta kepada Negara
 • Cinta kepada keamanan dan keharmonian

6.   KEBEBASAN
      Boleh melakukan sesuatu tanpa batasan asalkan kebebasan itu
      tertakluk kepada peraturan dan undang-undang yang  ditentu-
      kan oleh agama, masyarakat, dan negara.
 • Kebebasan di sisi undang-undang
 • Kebebasan dalam system demokrasi

7.   KEADILAN
      Perlakuan, pertuturan, dan keputusan yang saksama serta
      tidak  berat sebelah.
 • Adil
 • Saksama

8.   KEJUJURAN
      Sikap dan perlakuan yang menunjukkan niat baik, amanah,
      dan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan.
 • Amanah

9.   KEBERANIAN
      Kesanggupan seseorang untuk menghadapi cabaran dengan
      yakin dan tabah hati. Keberanian itu perlu ada pada setiap
      orang tetapi ia harus tahu batas dan keupayaannya kerana
      keberanian yang melulu boleh mengakibatkan bencana.
 • Berani dengan tidak membuta tuli
 • Berani kerana benar
 • Berani mempertahankan pendirian
 • Berani bertanggungjawab

10.  KERJASAMA
       Usaha yang baik dan membina yang dilakukan secara bersama
       pada peringkat individu, komuniti, masyarakat atau Negara
       untuk mencapai kesejahteraan sesuatu matlamat.
 • Persaudaraan
 • Tanggungjawab bersama
 • Gotong-royong
 • Toleransi
 • Kebaikan bersama
 • Perpaduan

11.   KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL        
         Kebersihan fizikal ialah kebersihan diri dan kebersihan
         persekitaran. Kebersihan mental pula ialah kebersihan
         pertuturan, perlakuan, pemikiran, dan kerohanian.
 • Kebersihan diri
 • Kebersihan persekitaran
 • Pertuturan dan kelakuan yang sopan
 • Pemikiran yang sihat

12.   KERAJINAN
         Usaha berterusan yang penuh dengan semangat ketekunan,
         kecekalan, kegigihan, dedikasi, dan daya usaha dalam
         melakukan sesuatu perkara
 • Cekal
 • Daya usaha
 • Dedikasi
 • Gigih
 • Tekun

13.  KESEDERHANAAN
       Sikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan
       tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan
       supaya sesuai dengan norma dan nilai masyarakat.
 • Sederhana dalam menimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain
 • Tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku

14.   RASIONAL
        Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan
        dapat mengambil tindakan yang sewajarnya tanpa dipengaruhi
        oleh perasaan.
 • Boleh membuat pertimbangan
 • Boleh membuat penaakulan
 • Berfikiran logik dan terbuka

15.  KESYUKURAN
       Perasaan dan perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas atas
       nikmat dan kesenangan yang diperoleh.
 • Berterima kasih
 • Mengenang budi
 • Penghargaan

16.  SEMANGAT BERMASYARAKAT
        Kesediaan melakukan sesuatu dengan semangat kekitaan
        untuk kepentingan bersama bagi mewujudkan keharmonian
        hidup dalam masyarakat.
 • Bermuafakat
 • KejirananMenjawab kesalahan tatabahasa

1    para guru-guru                                                                           (         )
      para guru                                                                                    (         )
      guru-guru                                                                                   (         )

2    satu jam setengah                                                                       (         )
      satu setengah jam                                                                       (         )
                                                                           
3    setiap pelajar                                                                             (          )
      tiap pelajar                                                                                (          )
      tiap-tiap pelajar                                                                         (          )

4    daripada sekolah                                                                        (          )
      dari sekolah                                                                               (          )

5    dari semalam                                                                             (         )
      sejak semalam                                                                           (         )
      sejak dari semalam                                                                    (          )

6    demi untuk ibu bapa                                                                  (          )
      untuk ibu bapa                                                                           (         )
      demi ibu bapa                                                                            (         )

7    beberapa penjahat                                                                     (          )
      beberapa orang penjahat                                                           (          )

8    koleksi lagu                                                                               (          )
      koleksi lagu-lagu                                                                       (          )

9    setengah daripada kek yang dipotong                                      (         )
      sesetengah daripada kek yang dipotong                                  (        )
      sebahagian daripada kek yang dipotong                                 (        )

10  video cakera padat                                                      (       )
      cakera padat video                                                     (       )

11  kain batik sutera                                                         (       )
      kain sutera batik                                                        (        )
 

12  ahli jawatankuasa                                                      (       )
      ahli jawatan kuasa                                                    (       )

13  membuang sampah-sarap                                             (       )
      membuang sampah sarap                                            (       )

14  bergantung kepada guru                                              (       )
      bergantung pada guru                                                (       )

15  beralaskan bantal                                                       (       )
      beralas dengan bantal                                               (        )
      beralaskan dengan bantal                                           (        )

16  persahabatan di antara Rushi dengan Rani                      (        )
      persahabatan antara Rushi dengan Rani                        (        )

17  semangat bekerjasama                                                (        )
      semangat berkerjasama                                              (        )

18  rakyat yang bersatu padu                                             (       )
      rakyat yang bersatu-padu                                           (       )

19  saling hormat-menghormati                                           (        )
      saling menghormati                                                    (        )
      hormat-menghormati                                                   (       )

20  deretan kedai                                                             (        )
      deretan kedai -kedai                                                  (        )

21  kawasan pendalaman                                                   (       )  
     kawasan pedalaman                                                    (       )

22  kawasan perairan di Selat Melaka                                  (       )
      kawasan pengairan di Selat Melaka                               (       )
 

23  melawat ke Negeri Sembilan                                          (       )
      melawat ke negeri Sembilan                                         (       )

24  menghadiri majlis                                                        (       )
      menghadiri ke majlis                                                   (        )
      menghadirkan diri ke majlis                                          (        )

25  menghadiahkan ibu sebentuk cincin                                (         )
      menghadiahi ibu sebentuk cincin                                   (        )
      menghadiahkan sebentuk cincin kepada ibu                     (         )

26  menanak nasi                                                            (         )
      memasak nasi                                                          (         )

27  mengunakan ilmu dan pengetahuan                 (        )
      menggunakan ilmu dan pengetahuan               (        )

28  mengelakkan diri daripada gejala sosial           (       )
      menggelakkan diri daripada gejala sosial        (      )

29  kebanyakkan fail di pejabat                           (       )
      kebanyakan fail di pejabat                           (        )

30  pertunjukan amal                                        (       )
      pertunjukkan amal                                     (        )

31  negara yang aman damai                              (       )
      negara yang aman-damai                            (       )

32  pulau-pulau                                              (        )
      gugusan pulau                                          (        )
      gugusan pulau-pulau                                 (       )

33  pemainan tradisional                                   (       )
      permainan tradisional                                 (       )

34  masalah yang serius                                   (       )
      masalah yang serious                                (       )

35  golongan cendikiawan                                 (        )
      golongan cendekiawan                               (       )

36  memberikan banyak yang  faedah                   (       )
      memberi faedah banyak                               (        )
      banyak memberikan faedah                          (        )

37  golongan pelajar                                         (       )
      golongan pelajar-pelajar                             (        )
      pelajar-pelajar                                          (       )
 
38  wajar dilakukan oleh kita                              (        )
      wajar kita lakukan                                      (       )

39  penyalahgunaan dadah                                 (       )
      penyalah gunaan dadah                               (       )

40  menjadi orang yang baik                               (        )
      menjadi insan yang baik                              (        )
      menjadi manusia yang baik                           (        )

41  jangan sekali-kali kita berbuat jahat                (        )
      jangan sesekali kita membuat jahat                (        )
      jangan sekali-kali kita membuat kejahatan       (        )

42  Kadangkala, ibu saya nampak garang.             (        )
     Kadang kala, ibu saya  garang                       (        )

43  Barangkali, lelaki itu sesat jalan.                    (        )
      Barang kali, lelaki itu sesat jalan                   (        )

44  Walaubagaimanapun                                     (        )
      walau bagaimanapun                                   (        )

45  sejak akhir-akhir ini                                     (        )
      sejak akhir ini                                            (        )

46  Justeru itu, masalah ini mestilah diselesaikan.  (        )
     Oleh itu, masalah ini mestilah diselesaikan       (        )

47  Bapa menghadiahkan ibu sebentuk cincin           (        )
     Bapa menghadiahkan sebentuk cincin kepada ibu (        )
      Bapa menghadiahi ibu sebentuk cincin                   (          )

48  barisan hakim                                                           (           )
      barisan hakim-hakim                                                (           )
      hakim-hakim                                                             (           )

49  telah mereka sediakan                                             (           )
      telah disediakan oleh mereka                                  (           )

50  pintu konkrit gerbang                                               (           )
      pintu gerbang konkrit                                               (           )

51  kalkulator mini                                                          (            )
      mini kalkulator                                                          (            )

52  Pasaraya Jusco                                                         (            )
      Pasar Raya Jusco                                                     (            )

53  Persatuan Ibu Bapa dan guru                                   (            )
      Persatuan Ibu Bapa Dan Guru                                 (            )

 54  Melaka Bandaraya Bersejarah                               (             )
      Melaka Bandar Raya Bersejarah                            (             )

55  Kesimpulanya, masalah ini mesti diselesaikan.       (              )
      Kesimpulannya, masalah ini mesti diselesaikan.     (              )

56  Oleh yang demikian, guru pendidik bangsa.           (           )
      Oleh hal yang demikian, guru pendidik bangsa.            (           )

57  rambut kerinting                                                         (           )
      rambut keriting                                                          (           )

58  membeli olih-olih                                                       (           )
      membeli oleh-oleh                                        (           )

59  pemadam besar getah                                                (           )
      pemadam getah besar                                               (           )

60  karangan contoh cemerlang                         (  )
     contoh karangan cemerlang                            (           )

61  sampel merah darah                                       (           )
      sampel darah merah                                      (           )

62  diluar jangkaan semua                                               (           )
      di luar jangkaan semua                                             (           )

63  sekawan gajah-gajah                                                (           )
      sekawan gajah                                                (         )
      gajah-gajah                                               ( )

64  sembilan orang adik beradik                            (           )
      sembilan orang adik-beradik                          (           )          

65  ilmu mempertahankan diri                                            (           )
      ilmu pertahanan diri                                         (          )
      ilmu yang dapat  mempertahankan diri               (         )

66  lima setengah tahun                                       (           )
      lima tahun setengah                                      (           )

67  segerombolan perompak-perompak                  (           )
      segerombolan perompak                                            (           )

68  membina jatidiri bangsa yang utuh                   (           )
      membina jati diri bangsa yang utuh                 (           )

69  sudah terhantuk baru terngadah                                  (           )
      sudah terhantuk baru tengadah                                  (           )

70  sesetengah remaja-remaja                                          (           )
      sesetengah remaja                                                   (         )
      setengah-setengah remaja                            (           )

71  setiap-tiap warga sekolah                                                      (           )
      setiap warga sekolah                                                (          )
      tiap-tiap warga sekolah                                                         (           )

72  sebuah sungai yang panjang                                      (           )
      sebatang sungai yang panjang                                               (           )

73  beberapa buah kelas-kelas                                        (           )
      beberapa buah kelas                                                          ( )          

74  di dalam mesyuarat agung                                          (           )
      dalam mesyuarat agung                                                         (           )

75  pada masa kini                                                                      (           )          
      pada masa ini                                                         (           )

76  membeli baju baru                                                                  (           )
      membeli baju baharu                                                 (           )

77  sekelompok murid-murid                                                         (           )
      sekelompok murid                                                     (           )

78  membeli alatulis                                                                     (           )
      membeli alat tulis                                                                  (           )

79  melukis gambarajah                                                   (           )
      melukis gambar rajah                                                            (           )

80  mewujudkan usahasama antara peniaga                                  (           )
      mewujudkan usaha sama antara peniaga                                (           )

81  dimana ada kemahuan, disitu ada jalan                                    (           )
     di mana ada kemahuan, di situ ada jalan                                  (           )

82  dihantar oleh kita                                                                   (           )
      kita hantar                                                                            (           )


83  Kesalahan itu telah adik lakukan.                                           ( )
      kesalahan itu telah dilakukan oleh adik                                    (           )

84  sekaligus                                                                              (           )
      sekali gus                                                                            (           )

85  sekumpulan ahli-ahli sains                                         (           )          
      sekumpulan ahli sains                                               (           )

86  kemeja T                                                                               (           )
      baju kemeja-T                                                                      (           )

87  semangat anti penjajah                                                           (           )
      semangat antipenjajah                                                           (           )

88  berjiwa cintakan negara                                                         (           )
      berjiwa cinta akan negara                                                      (           )

89  kerosakkan kereta di lebuh raya                                              (           )
      kerosakan kereta di lebuh raya                                               (           )

90  mengamalkan urusiaga yang halal                               (           )
      mengamalkan urus niaga yang halal                            (           )

91  mengadakan pilihanraya umum                                                (           )
      mengadakan pilihan raya umum                                              (           )

92  senarai nama-nama                                                   (           )
      senarai nama                                                                       (           )

93  setia-setiausaha menteri kabinet                                             (           )
      setiausaha-setiausaha menteri kabinet                                    (           )

94  urusetia program motivasi                                                       (           )
      urus setia program motivasi                                        (           )
 95  penyanyi professional                                                                             (              )
      penyanyi professional                                                                             (              )

96  stesen keretapi                                                                                          (              )
      stesen kereta api                                                                                       (              )

97  berkunjung ke Bandaraya Kuala Lumpur                                         (              )
      berkunjung ke Bandar Raya Kuala Lumpur                                      (              )

98  memilih ahli jawatan kuasa                                                                   (              )
      memilih ahli jawatankuasa                                                                     (              )

99  segerombolan tentera negara                                                             (               )
      segerombolan pengganas                                                                    (                )
      seangkatan tentera Negara                                                                (                )

100 pengaruh media masa                                                                           (              )
      pengaruh media massa                                                                           (              )


JAWAPANMenjawab kesalahan tatabahasa

1    para guru-guru (salah)
      para guru / guru-guru (betul)

2    satu setengah jam (salah)
      satu jam setengah        (betul)

3    tiap pelajar        (salah)
      setiap pelajar / tiap-tiap pelajar (betul)

4    daripada sekolah (salah)
      dari sekolah (betul)

5    sejak dari semalam        (salah)
      sejak semalam / dari semalam (betul)

6    demi untuk ibu bapa (salah)
      untuk ibu bapa / demi ibu bapa (betul)

7    beberapa penjahat (salah)
      beberapa orang penjahat (betul)

8    koleksi lagu-lagu (salah)
      koleksi lagu / lagu-lagu (betul)

9    sesetengah daripada kek yang dipotong (salah)
      setengah daripada kek yang dipotong /
      sebahagian daripada kek yang dipotong (betul)

10  video cakera padat (salah)
      cakera padat video (betul)


11  kain batik sutera (salah)
      kain sutera batik (betul)

12  ahli jawatan kuasa (salah)
      ahli jawatankuasa (betul)
 
13  membuang sampah-sarap        (salah)
      membuang sampah sarap (betul)

14  bergantung kepada guru (salah)
      bergantung pada guru (betul)

15  beralaskan dengan bantal (salah)
      beralas dengan bantal / beralaskan bantal (betul)

16  persahabatan di antara Rushi dengan Rani        (salah)
      persahabatan antara Rushi dengan Rani (betul)

17  semangat berkerjasama (salah)
      semangat bekerjasama (betul)

18  rakyat yang bersatu-padu (salah)
      rakyat yang bersatu padu (betul)

19  saling hormat-menghormati        (salah)
      saling menghormati / hormat-menghormati        (betul)

20  deretan kedai-kedai        (salah)
      deretan kedai / kedai-kedai (betul)

21  kawasan pendalaman        (salah)
kawasan pedalaman (betul)

22  kawasan pengairan di Selat Melaka        (salah)
      kawasan perairan di Selat Melaka (betul)


23  melawat ke negeri Sembilan         (salah)
      melawat ke Negeri Sembilan (betul)

24  menghadiri ke majlis (salah)
      menghadiri majlis / hadir ke majlis /
      menghadirkan diri ke majlis (betul)

25  menghadiahkan ibu sebentuk cincin        (salah)
      menghadiahi ibu sebentuk cincin /
      menghadiahkan sebentuk cincin kepada ibu        (betul)

26  memasak nasi (salah)
      menanak nasi (betul)

27  mengunakan ilmu dan pengetahuan        (salah)
      menggunakan ilmu dan pengetahuan        (betul)

28  menggelakkan diri daripada gejala social (salah)
      mengelakkan diri daripada gejala social (betul)

29  kebanyakkan fail di pejabat        (salah)
      kebanyakan fail di pejabat (betul)

30  pertunjukkan amal (salah)
      pertunjukan amal (betul)

31  negara yang aman-damai (salah)
      negara yang aman damai (betul)

32  gugusan pulau-pulau        (salah)
      pulau-pulau / gugusan pulau (betul)

33  pemainan tradisional (salah)
      permainan tradisional (betul)


34  masalah yang serious (salah)
      masalah yang serius (betul)

35  golongan cendikiawan        (salah)
      golongan cendekiawan (betul)

36  memberi banyak faedah (salah)
      memberikan faedah yang banyak /
      banyak memberikan faedah        (betul)

37  golongan pelajar-pelajar (salah)
      golongan pelajar / pelajar-pelajar (betul)

38  wajar dilakukan oleh kita (salah)
      wajar kita lakukan (betul)

39  penyalah gunaan dadah (salah)
      penyalahgunaan dadah (betul)

40  menjadi orang yang baik (salah)
      menjadi insan yang baik /
      menjadi manusia yang baik                (betul)

41  jangan sesekali kita membuat jahat        (salah)
      jangan sekali-kali kita berbuat jahat /
      jangan sekali-kali kita membuat kejahatan        (betul)

42  Kadang kala, ibu saya garang. (salah)
      kadangkala, ibu saya nampak garang (betul)


43  Barang kali, lelaki itu sesat jalan. (salah)
      barangkali, lelaki itu sesat jalan (betul)

44  Walaubagaimanapun        (salah)
      walau bagaimanapun (betul)


45  sejak akhir ini (salah)
      sejak akhir-akhir ini (betul)

46  Justeru itu, masalah ini mestilah diselesaikan. (salah)
     Oleh itu, masalah ini mestilah diselesaikan (betul)

47  Bapa menghadiahkan ibu sebentuk cincin (salah)
      Bapa menghadiahkan sebentuk cincin kepada ibu / (betul)
      Bapa menghadiahi ibu sebentuk cincin

48  barisan hakim-hakim        (salah)
      barisan hakim / hakim-hakim (betul)

49  telah mereka sediakan (salah)
      telah disediakan oleh mereka (betul)

50  pintu konkrit gerbang (salah)
      pintu gerbang konkrit (betul)

51  mini kalkulator (salah)
      kalkulator mini (betul)

52  Pasaraya Jusco (salah)
      Pasar Raya Jusco (betul)

53  Persatuan Ibu Bapa Dan guru        (salah)
      Persatuan Ibu Bapa dan Guru (betul)

54  Melaka Bandaraya Bersejarah        (salah)
      Melaka Bandar Raya Bersejarah (betul)

55  Kesimpulanya, masalah ini mesti diselesaikan. (salah)
      Kesimpulannya, masalah ini mesti diselesaikan. (betul)

56  Oleh yang demikian, guru pendidik bangsa. (salah)
      Oleh hal yang demikian, guru pendidik bangsa. (betul)

57  rambut kerinting (salah)
      rambut keriting (betul)

58  membeli olih-olih (salah)
      membeli oleh-oleh        (betul)

59  pemadam besar getah        (salah)
      pemadam getah besar (betul)

60  karangan contoh cemerlang                        (salah)
     contoh karangan cemerlang        (betul)

61  sampel merah darah        (salah)
      sampel darah merah (betul)

62  diluar jangkaan semua (salah)
      di luar jangkaan semua (betul)

63  sekawan gajah-gajah        (salah)
      sekawan gajah / gajah-gajah (betul)

64  sembilan orang adik beradik        (salah)
      sembilan orang adik-beradik (betul)

65  ilmu mempertahankan diri (salah)
      ilmu pertahanan diri / ilmu yang dapat (betul)
      mempertahankan diri

66  lima setengah tahun        (salah)
      lima tahun setengah (betul)

67  segerombolan perompak-perompak         (salah)
      segerombolan perompak (betul)

68  membina jatidiri bangsa yang utuh (salah)
      membina jati diri bangsa yang utuh (betul)

69  sudah terhantuk baru terngadah (salah)
      sudah terhantuk baru tengadah (betul)

70  sesetengah remaja-remaja (salah)
      sesetengah remaja / setengah-setengah remaja (betul)

71  setiap-tiap warga sekolah (salah)
      setiap warga sekolah / tiap-tiap warga sekolah (betul)

72  sebuah sungai yang panjang (salah)
      sebatang sungai yang panjang (betul)

73  beberapa buah kelas-kelas (salah)
      beberapa buah kelas        (betul)

74  di dalam mesyuarat agung (salah)
      dalam mesyuarat agung (betul)

75  pada masa kini (salah)
      Kini / pada masa ini (betul)

76  membeli baju baru (salah)
      membeli baju baharu (betul)

77  sekelompok murid-murid (salah)
      sekelompok murid / murid-murid (betul)

78  membeli alatulis (salah)
      membeli alat tulis (betul)

79  melukis gambarajah (salah)
      melukis gambar rajah (betul)

80  mewujudkan usahasama antara peniaga (salah)
      mewujudkan usaha sama antara peniaga (betul)

81  dimana ada kemahuan, disitu ada jalan (salah)
     di mana ada kemahuan, di situ ada jalan (betul)

82  dihantar oleh kita (salah)
      kita hantar (betul)

83  Kesalahan itu telah adik lakukan. (salah)
      kesalahan itu telah dilakukan oleh adik (betul)

84  sekaligus (salah)
      sekali gus (betul)

85  sekumpulan ahli-ahli sains (salah)
      sekumpulan ahli sains / sekumpulan saintis (betul)

86  kemeja T (salah)
      baju kemeja-T (betul)

87  semangat anti penjajah (salah)
      semangat antipenjajah (betul)

88  berjiwa cintakan negara (salah)
      berjiwa cinta akan negara (betul)

89  kerosakkan kereta di lebuh raya (salah)
      kerosakan kereta di lebuh raya (betul)90  mengamalkan urusiaga yang halal (salah)
      mengamalkan urus niaga yang halal (betul)

91  mengadakan pilihanraya umum (salah)
      mengadakan pilihan raya umum (betul)

92  senarai nama-nama (salah)
      senarai nama (betul)

93  setia-setiausaha menteri kabinet (salah)
      setiausaha-setiausaha menteri kabinet (betul)

94  urusetia program motivasi (salah)
      urus setia program motivasi (betul)

95  penyanyi professional (salah)
      penyanyi professional (betul)

96  stesen keretapi (salah)
      stesen kereta api (betul)

97  berkunjung ke Bandaraya Kuala Lumpur (salah)
      berkunjung ke Bandar Raya Kuala Lumpur (betul)

98  memilih ahli jawatan kuasa (salah)
      memilih ahli jawatankuasa (betul)

99  segerombolan tentera negara (salah)
      segerombolan pengganas / (betul)
      seangkatan tentera negara

100 pengaruh media masa (salah)
      pengaruh media massa (betul)

19:16 Unknown


Menjawab kesalahan tatabahasa

1    para guru-guru                                                                           (         )
      para guru                                                                                    (         )
      guru-guru                                                                                   (         )

2    satu jam setengah                                                                       (         )
      satu setengah jam                                                                       (         )
                                                                           
3    setiap pelajar                                                                             (          )
      tiap pelajar                                                                                (          )
      tiap-tiap pelajar                                                                         (          )

4    daripada sekolah                                                                        (          )
      dari sekolah                                                                               (          )

5    dari semalam                                                                             (         )
      sejak semalam                                                                           (         )
      sejak dari semalam                                                                    (          )

6    demi untuk ibu bapa                                                                  (          )
      untuk ibu bapa                                                                           (         )
      demi ibu bapa                                                                            (         )

7    beberapa penjahat                                                                     (          )
      beberapa orang penjahat                                                           (          )

8    koleksi lagu                                                                               (          )
      koleksi lagu-lagu                                                                       (          )

9    setengah daripada kek yang dipotong                                      (         )
      sesetengah daripada kek yang dipotong                                  (        )
      sebahagian daripada kek yang dipotong                                 (        )

10  video cakera padat                                                      (       )
      cakera padat video                                                     (       )

11  kain batik sutera                                                         (       )
      kain sutera batik                                                        (        )
 

12  ahli jawatankuasa                                                      (       )
      ahli jawatan kuasa                                                    (       )

13  membuang sampah-sarap                                             (       )
      membuang sampah sarap                                            (       )

14  bergantung kepada guru                                              (       )
      bergantung pada guru                                                (       )

15  beralaskan bantal                                                       (       )
      beralas dengan bantal                                               (        )
      beralaskan dengan bantal                                           (        )

16  persahabatan di antara Rushi dengan Rani                      (        )
      persahabatan antara Rushi dengan Rani                        (        )

17  semangat bekerjasama                                                (        )
      semangat berkerjasama                                              (        )

18  rakyat yang bersatu padu                                             (       )
      rakyat yang bersatu-padu                                           (       )

19  saling hormat-menghormati                                           (        )
      saling menghormati                                                    (        )
      hormat-menghormati                                                   (       )

20  deretan kedai                                                             (        )
      deretan kedai -kedai                                                  (        )

21  kawasan pendalaman                                                   (       )  
     kawasan pedalaman                                                    (       )

22  kawasan perairan di Selat Melaka                                  (       )
      kawasan pengairan di Selat Melaka                               (       )
 

23  melawat ke Negeri Sembilan                                          (       )
      melawat ke negeri Sembilan                                         (       )

24  menghadiri majlis                                                        (       )
      menghadiri ke majlis                                                   (        )
      menghadirkan diri ke majlis                                          (        )

25  menghadiahkan ibu sebentuk cincin                                (         )
      menghadiahi ibu sebentuk cincin                                   (        )
      menghadiahkan sebentuk cincin kepada ibu                     (         )

26  menanak nasi                                                            (         )
      memasak nasi                                                          (         )

27  mengunakan ilmu dan pengetahuan                 (        )
      menggunakan ilmu dan pengetahuan               (        )

28  mengelakkan diri daripada gejala sosial           (       )
      menggelakkan diri daripada gejala sosial        (      )

29  kebanyakkan fail di pejabat                           (       )
      kebanyakan fail di pejabat                           (        )

30  pertunjukan amal                                        (       )
      pertunjukkan amal                                     (        )

31  negara yang aman damai                              (       )
      negara yang aman-damai                            (       )

32  pulau-pulau                                              (        )
      gugusan pulau                                          (        )
      gugusan pulau-pulau                                 (       )

33  pemainan tradisional                                   (       )
      permainan tradisional                                 (       )

34  masalah yang serius                                   (       )
      masalah yang serious                                (       )

35  golongan cendikiawan                                 (        )
      golongan cendekiawan                               (       )

36  memberikan banyak yang  faedah                   (       )
      memberi faedah banyak                               (        )
      banyak memberikan faedah                          (        )

37  golongan pelajar                                         (       )
      golongan pelajar-pelajar                             (        )
      pelajar-pelajar                                          (       )
 
38  wajar dilakukan oleh kita                              (        )
      wajar kita lakukan                                      (       )

39  penyalahgunaan dadah                                 (       )
      penyalah gunaan dadah                               (       )

40  menjadi orang yang baik                               (        )
      menjadi insan yang baik                              (        )
      menjadi manusia yang baik                           (        )

41  jangan sekali-kali kita berbuat jahat                (        )
      jangan sesekali kita membuat jahat                (        )
      jangan sekali-kali kita membuat kejahatan       (        )

42  Kadangkala, ibu saya nampak garang.             (        )
     Kadang kala, ibu saya  garang                       (        )

43  Barangkali, lelaki itu sesat jalan.                    (        )
      Barang kali, lelaki itu sesat jalan                   (        )

44  Walaubagaimanapun                                     (        )
      walau bagaimanapun                                   (        )

45  sejak akhir-akhir ini                                     (        )
      sejak akhir ini                                            (        )

46  Justeru itu, masalah ini mestilah diselesaikan.  (        )
     Oleh itu, masalah ini mestilah diselesaikan       (        )

47  Bapa menghadiahkan ibu sebentuk cincin           (        )
     Bapa menghadiahkan sebentuk cincin kepada ibu (        )
      Bapa menghadiahi ibu sebentuk cincin                   (          )

48  barisan hakim                                                           (           )
      barisan hakim-hakim                                                (           )
      hakim-hakim                                                             (           )

49  telah mereka sediakan                                             (           )
      telah disediakan oleh mereka                                  (           )

50  pintu konkrit gerbang                                               (           )
      pintu gerbang konkrit                                               (           )

51  kalkulator mini                                                          (            )
      mini kalkulator                                                          (            )

52  Pasaraya Jusco                                                         (            )
      Pasar Raya Jusco                                                     (            )

53  Persatuan Ibu Bapa dan guru                                   (            )
      Persatuan Ibu Bapa Dan Guru                                 (            )

 54  Melaka Bandaraya Bersejarah                               (             )
      Melaka Bandar Raya Bersejarah                            (             )

55  Kesimpulanya, masalah ini mesti diselesaikan.       (              )
      Kesimpulannya, masalah ini mesti diselesaikan.     (              )

56  Oleh yang demikian, guru pendidik bangsa.           (           )
      Oleh hal yang demikian, guru pendidik bangsa.            (           )

57  rambut kerinting                                                         (           )
      rambut keriting                                                          (           )

58  membeli olih-olih                                                       (           )
      membeli oleh-oleh                                        (           )

59  pemadam besar getah                                                (           )
      pemadam getah besar                                               (           )

60  karangan contoh cemerlang                         (  )
     contoh karangan cemerlang                            (           )

61  sampel merah darah                                       (           )
      sampel darah merah                                      (           )

62  diluar jangkaan semua                                               (           )
      di luar jangkaan semua                                             (           )

63  sekawan gajah-gajah                                                (           )
      sekawan gajah                                                (         )
      gajah-gajah                                               ( )

64  sembilan orang adik beradik                            (           )
      sembilan orang adik-beradik                          (           )          

65  ilmu mempertahankan diri                                            (           )
      ilmu pertahanan diri                                         (          )
      ilmu yang dapat  mempertahankan diri               (         )

66  lima setengah tahun                                       (           )
      lima tahun setengah                                      (           )

67  segerombolan perompak-perompak                  (           )
      segerombolan perompak                                            (           )

68  membina jatidiri bangsa yang utuh                   (           )
      membina jati diri bangsa yang utuh                 (           )

69  sudah terhantuk baru terngadah                                  (           )
      sudah terhantuk baru tengadah                                  (           )

70  sesetengah remaja-remaja                                          (           )
      sesetengah remaja                                                   (         )
      setengah-setengah remaja                            (           )

71  setiap-tiap warga sekolah                                                      (           )
      setiap warga sekolah                                                (          )
      tiap-tiap warga sekolah                                                         (           )

72  sebuah sungai yang panjang                                      (           )
      sebatang sungai yang panjang                                               (           )

73  beberapa buah kelas-kelas                                        (           )
      beberapa buah kelas                                                          ( )          

74  di dalam mesyuarat agung                                          (           )
      dalam mesyuarat agung                                                         (           )

75  pada masa kini                                                                      (           )          
      pada masa ini                                                         (           )

76  membeli baju baru                                                                  (           )
      membeli baju baharu                                                 (           )

77  sekelompok murid-murid                                                         (           )
      sekelompok murid                                                     (           )

78  membeli alatulis                                                                     (           )
      membeli alat tulis                                                                  (           )

79  melukis gambarajah                                                   (           )
      melukis gambar rajah                                                            (           )

80  mewujudkan usahasama antara peniaga                                  (           )
      mewujudkan usaha sama antara peniaga                                (           )

81  dimana ada kemahuan, disitu ada jalan                                    (           )
     di mana ada kemahuan, di situ ada jalan                                  (           )

82  dihantar oleh kita                                                                   (           )
      kita hantar                                                                            (           )


83  Kesalahan itu telah adik lakukan.                                           ( )
      kesalahan itu telah dilakukan oleh adik                                    (           )

84  sekaligus                                                                              (           )
      sekali gus                                                                            (           )

85  sekumpulan ahli-ahli sains                                         (           )          
      sekumpulan ahli sains                                               (           )

86  kemeja T                                                                               (           )
      baju kemeja-T                                                                      (           )

87  semangat anti penjajah                                                           (           )
      semangat antipenjajah                                                           (           )

88  berjiwa cintakan negara                                                         (           )
      berjiwa cinta akan negara                                                      (           )

89  kerosakkan kereta di lebuh raya                                              (           )
      kerosakan kereta di lebuh raya                                               (           )

90  mengamalkan urusiaga yang halal                               (           )
      mengamalkan urus niaga yang halal                            (           )

91  mengadakan pilihanraya umum                                                (           )
      mengadakan pilihan raya umum                                              (           )

92  senarai nama-nama                                                   (           )
      senarai nama                                                                       (           )

93  setia-setiausaha menteri kabinet                                             (           )
      setiausaha-setiausaha menteri kabinet                                    (           )

94  urusetia program motivasi                                                       (           )
      urus setia program motivasi                                        (           )
 95  penyanyi professional                                                                             (              )
      penyanyi professional                                                                             (              )

96  stesen keretapi                                                                                          (              )
      stesen kereta api                                                                                       (              )

97  berkunjung ke Bandaraya Kuala Lumpur                                         (              )
      berkunjung ke Bandar Raya Kuala Lumpur                                      (              )

98  memilih ahli jawatan kuasa                                                                   (              )
      memilih ahli jawatankuasa                                                                     (              )

99  segerombolan tentera negara                                                             (               )
      segerombolan pengganas                                                                    (                )
      seangkatan tentera Negara                                                                (                )

100 pengaruh media masa                                                                           (              )
      pengaruh media massa                                                                           (              )


JAWAPANMenjawab kesalahan tatabahasa

1    para guru-guru (salah)
      para guru / guru-guru (betul)

2    satu setengah jam (salah)
      satu jam setengah        (betul)

3    tiap pelajar        (salah)
      setiap pelajar / tiap-tiap pelajar (betul)

4    daripada sekolah (salah)
      dari sekolah (betul)

5    sejak dari semalam        (salah)
      sejak semalam / dari semalam (betul)

6    demi untuk ibu bapa (salah)
      untuk ibu bapa / demi ibu bapa (betul)

7    beberapa penjahat (salah)
      beberapa orang penjahat (betul)

8    koleksi lagu-lagu (salah)
      koleksi lagu / lagu-lagu (betul)

9    sesetengah daripada kek yang dipotong (salah)
      setengah daripada kek yang dipotong /
      sebahagian daripada kek yang dipotong (betul)

10  video cakera padat (salah)
      cakera padat video (betul)


11  kain batik sutera (salah)
      kain sutera batik (betul)

12  ahli jawatan kuasa (salah)
      ahli jawatankuasa (betul)
 
13  membuang sampah-sarap        (salah)
      membuang sampah sarap (betul)

14  bergantung kepada guru (salah)
      bergantung pada guru (betul)

15  beralaskan dengan bantal (salah)
      beralas dengan bantal / beralaskan bantal (betul)

16  persahabatan di antara Rushi dengan Rani        (salah)
      persahabatan antara Rushi dengan Rani (betul)

17  semangat berkerjasama (salah)
      semangat bekerjasama (betul)

18  rakyat yang bersatu-padu (salah)
      rakyat yang bersatu padu (betul)

19  saling hormat-menghormati        (salah)
      saling menghormati / hormat-menghormati        (betul)

20  deretan kedai-kedai        (salah)
      deretan kedai / kedai-kedai (betul)

21  kawasan pendalaman        (salah)
kawasan pedalaman (betul)

22  kawasan pengairan di Selat Melaka        (salah)
      kawasan perairan di Selat Melaka (betul)


23  melawat ke negeri Sembilan         (salah)
      melawat ke Negeri Sembilan (betul)

24  menghadiri ke majlis (salah)
      menghadiri majlis / hadir ke majlis /
      menghadirkan diri ke majlis (betul)

25  menghadiahkan ibu sebentuk cincin        (salah)
      menghadiahi ibu sebentuk cincin /
      menghadiahkan sebentuk cincin kepada ibu        (betul)

26  memasak nasi (salah)
      menanak nasi (betul)

27  mengunakan ilmu dan pengetahuan        (salah)
      menggunakan ilmu dan pengetahuan        (betul)

28  menggelakkan diri daripada gejala social (salah)
      mengelakkan diri daripada gejala social (betul)

29  kebanyakkan fail di pejabat        (salah)
      kebanyakan fail di pejabat (betul)

30  pertunjukkan amal (salah)
      pertunjukan amal (betul)

31  negara yang aman-damai (salah)
      negara yang aman damai (betul)

32  gugusan pulau-pulau        (salah)
      pulau-pulau / gugusan pulau (betul)

33  pemainan tradisional (salah)
      permainan tradisional (betul)


34  masalah yang serious (salah)
      masalah yang serius (betul)

35  golongan cendikiawan        (salah)
      golongan cendekiawan (betul)

36  memberi banyak faedah (salah)
      memberikan faedah yang banyak /
      banyak memberikan faedah        (betul)

37  golongan pelajar-pelajar (salah)
      golongan pelajar / pelajar-pelajar (betul)

38  wajar dilakukan oleh kita (salah)
      wajar kita lakukan (betul)

39  penyalah gunaan dadah (salah)
      penyalahgunaan dadah (betul)

40  menjadi orang yang baik (salah)
      menjadi insan yang baik /
      menjadi manusia yang baik                (betul)

41  jangan sesekali kita membuat jahat        (salah)
      jangan sekali-kali kita berbuat jahat /
      jangan sekali-kali kita membuat kejahatan        (betul)

42  Kadang kala, ibu saya garang. (salah)
      kadangkala, ibu saya nampak garang (betul)


43  Barang kali, lelaki itu sesat jalan. (salah)
      barangkali, lelaki itu sesat jalan (betul)

44  Walaubagaimanapun        (salah)
      walau bagaimanapun (betul)


45  sejak akhir ini (salah)
      sejak akhir-akhir ini (betul)

46  Justeru itu, masalah ini mestilah diselesaikan. (salah)
     Oleh itu, masalah ini mestilah diselesaikan (betul)

47  Bapa menghadiahkan ibu sebentuk cincin (salah)
      Bapa menghadiahkan sebentuk cincin kepada ibu / (betul)
      Bapa menghadiahi ibu sebentuk cincin

48  barisan hakim-hakim        (salah)
      barisan hakim / hakim-hakim (betul)

49  telah mereka sediakan (salah)
      telah disediakan oleh mereka (betul)

50  pintu konkrit gerbang (salah)
      pintu gerbang konkrit (betul)

51  mini kalkulator (salah)
      kalkulator mini (betul)

52  Pasaraya Jusco (salah)
      Pasar Raya Jusco (betul)

53  Persatuan Ibu Bapa Dan guru        (salah)
      Persatuan Ibu Bapa dan Guru (betul)

54  Melaka Bandaraya Bersejarah        (salah)
      Melaka Bandar Raya Bersejarah (betul)

55  Kesimpulanya, masalah ini mesti diselesaikan. (salah)
      Kesimpulannya, masalah ini mesti diselesaikan. (betul)

56  Oleh yang demikian, guru pendidik bangsa. (salah)
      Oleh hal yang demikian, guru pendidik bangsa. (betul)

57  rambut kerinting (salah)
      rambut keriting (betul)

58  membeli olih-olih (salah)
      membeli oleh-oleh        (betul)

59  pemadam besar getah        (salah)
      pemadam getah besar (betul)

60  karangan contoh cemerlang                        (salah)
     contoh karangan cemerlang        (betul)

61  sampel merah darah        (salah)
      sampel darah merah (betul)

62  diluar jangkaan semua (salah)
      di luar jangkaan semua (betul)

63  sekawan gajah-gajah        (salah)
      sekawan gajah / gajah-gajah (betul)

64  sembilan orang adik beradik        (salah)
      sembilan orang adik-beradik (betul)

65  ilmu mempertahankan diri (salah)
      ilmu pertahanan diri / ilmu yang dapat (betul)
      mempertahankan diri

66  lima setengah tahun        (salah)
      lima tahun setengah (betul)

67  segerombolan perompak-perompak         (salah)
      segerombolan perompak (betul)

68  membina jatidiri bangsa yang utuh (salah)
      membina jati diri bangsa yang utuh (betul)

69  sudah terhantuk baru terngadah (salah)
      sudah terhantuk baru tengadah (betul)

70  sesetengah remaja-remaja (salah)
      sesetengah remaja / setengah-setengah remaja (betul)

71  setiap-tiap warga sekolah (salah)
      setiap warga sekolah / tiap-tiap warga sekolah (betul)

72  sebuah sungai yang panjang (salah)
      sebatang sungai yang panjang (betul)

73  beberapa buah kelas-kelas (salah)
      beberapa buah kelas        (betul)

74  di dalam mesyuarat agung (salah)
      dalam mesyuarat agung (betul)

75  pada masa kini (salah)
      Kini / pada masa ini (betul)

76  membeli baju baru (salah)
      membeli baju baharu (betul)

77  sekelompok murid-murid (salah)
      sekelompok murid / murid-murid (betul)

78  membeli alatulis (salah)
      membeli alat tulis (betul)

79  melukis gambarajah (salah)
      melukis gambar rajah (betul)

80  mewujudkan usahasama antara peniaga (salah)
      mewujudkan usaha sama antara peniaga (betul)

81  dimana ada kemahuan, disitu ada jalan (salah)
     di mana ada kemahuan, di situ ada jalan (betul)

82  dihantar oleh kita (salah)
      kita hantar (betul)

83  Kesalahan itu telah adik lakukan. (salah)
      kesalahan itu telah dilakukan oleh adik (betul)

84  sekaligus (salah)
      sekali gus (betul)

85  sekumpulan ahli-ahli sains (salah)
      sekumpulan ahli sains / sekumpulan saintis (betul)

86  kemeja T (salah)
      baju kemeja-T (betul)

87  semangat anti penjajah (salah)
      semangat antipenjajah (betul)

88  berjiwa cintakan negara (salah)
      berjiwa cinta akan negara (betul)

89  kerosakkan kereta di lebuh raya (salah)
      kerosakan kereta di lebuh raya (betul)90  mengamalkan urusiaga yang halal (salah)
      mengamalkan urus niaga yang halal (betul)

91  mengadakan pilihanraya umum (salah)
      mengadakan pilihan raya umum (betul)

92  senarai nama-nama (salah)
      senarai nama (betul)

93  setia-setiausaha menteri kabinet (salah)
      setiausaha-setiausaha menteri kabinet (betul)

94  urusetia program motivasi (salah)
      urus setia program motivasi (betul)

95  penyanyi professional (salah)
      penyanyi professional (betul)

96  stesen keretapi (salah)
      stesen kereta api (betul)

97  berkunjung ke Bandaraya Kuala Lumpur (salah)
      berkunjung ke Bandar Raya Kuala Lumpur (betul)

98  memilih ahli jawatan kuasa (salah)
      memilih ahli jawatankuasa (betul)

99  segerombolan tentera negara (salah)
      segerombolan pengganas / (betul)
      seangkatan tentera negara

100 pengaruh media masa (salah)
      pengaruh media massa (betul)

Minggu Bahasa Melayu 2012

e-Book Panduan Bijak Komputer

Contoh Kertas Soalan BM UPSR